1 dzień
Druskienniki (słynne przedwojenne polskie uzdrowisko) – dla chętnych wizyta w Aquaparku (najnowocześniejszy w Europie Środkowej i Wschodniej Park Wodny), pozostali - spacer po uzdrowisku, bulwar nad Niemnem, miejsce po willi Piłsudskiego.

2 dzień
Wilno – Ostra Brama, Katedra Św. Stanisława, Uniwersytet Wileński (dziedzińce), Góra Gedymina (Zamek Górny), Pomnik Mickiewicza, Kościół Św. Anny, Kościół Św. Piotra i Pawła na Antokolu. Cmentarz na Rossie

3 dzień
Troki – średniowieczny zamek księcia Witolda na wyspie jeziora Galwe, Kienesa Karaimska.


Wszystkie z proponowanych wycieczek można modyfikować do potrzeb naszych klientów !!!

Cena uzależniona od programu wycieczki i ilości osób.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 606 786 194 lub e-mailowy biuro@makstravel.pl